Όταν η ποίηση έγινε πίεση! Σημασιολογία και Μαθησιακές δυσκολίες


Σε αυτό το άρθρο θα παρουσιαστεί μια εκπαιδευτική συνεδρία μας με έναν μαθητή της Δ' Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες. Σε αυτή τη συνεδρία ασχοληθήκαμε με το μάθημα της Ιστορίας για να δουλέψουμε τη σημασιολογία, τη κατανόηση και την απομνημόνευση.

Ο μαθητής έπρεπε να μελετήσει το κεφάλαιο: Η ποίηση και η θρησκεία των Ελλήνων. Είχε ήδη διαβάσει το μάθημα του και εμείς θα μαθαίναμε μαζί έναν πιο λειτουργικό τρόπο απομνημόνευσης. Ξεκινήσαμε από τον τίτλο. Ο τίτλος είναι ένα πολύ βασικό βήμα έναρξης ώστε να εισάγει το παιδί στο θέμα ενός κειμένου. Πάντα βεβαιωνόμαστε ότι το παιδί με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες έχει κατανοήσει το νόημα του Τίτλου. Στην ερώτηση τι είναι η Θρησκεία απάντησε περιγραφικά αλλά με σαφήνεια, στην ερώτηση τι είναι η Ποίηση η απάντηση ήταν “όταν πιέζουμε κάτι”. Ξαναδιάβασε τον τίτλο "απο μέσα του" αλλά και φωναχτά και η σύγχυση παρέμενε. Σε εκείνο το σημείο συνειδητοποιούμε πως ο μαθητής ήδη από τον τίτλο ξεκινά με μια μεγάλη παρανόηση νοήματος. Η ποίηση έγινε για αυτόν η λέξη “πίεση”. 

Σε αυτό το σημείο δόθηκε άμεση προτεραιότητα στο να αποκατασταθεί το νόημα και η σημασία αυτού που διάβαζε. Τα βήματα που έγιναν προς αυτή τη κατεύθυνση ήταν:
  • Σύγκριση φωνολογική των δύο λέξεων. Ανέλυσε τις λέξεις, τις είπε και τις έγραψε στο φύλλο βελτίωσης γραφής.
  • Ετοιμολογία των λέξεων.
  • Προφορικά παραδείγματα ένταξης των δύο λέξεων σε προτάσεις.
  • Χρήση των λέξεων σε γραπτές προτάσεις.
  • Παραγωγή άλλων λέξεων που ανήκουν στις δυο οικογένειες πχ. ποιητής, ποίημα κτλ και πιέζω, πίεστρο, πιεστικός κτλ.
  • Ορθογραφία των λέξεων.
  • Μικρό κρυπτόλεξο των δυο λέξεων για ενίσχυση οπτικής διάκρισης. Γράφτηκαν οι λέξεις σε σειρές κολλημένες μεταξύ τους και ζητήθηκε να κυκλώνει ανάλογα με την οδηγία πχ. ποίησηπίεσηπίεσηποίηση 

Η συνεδρία συνεχίστηκε ως προς τη μεθοδολογία της απομνημόνευσης του κειμένου αφού πρώτα όμως αποκαταστάθηκε η σημασιολογική παρανόηση που είχε γίνει.

Tip
Πολλές φορές χρειάζεται, σαν ειδικός θεραπευτής, να εφαρμόζεις τον κανόνα: σχεδιάζω, εφαρμόζω, αναθεωρώ. Με αυτό τον τρόπο ένα πρόγραμμα παρέμβασης είναι ευέλικτο και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις δυσκολίες του παιδιού!

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!