Πρόβλεψη περιεχομένου! Στρατηγική κατανόησης κειμένου!

Πρόβλεψη περιεχομένου! Στρατηγική κατανόησης κειμένου!

 Ως ειδικοί παιδαγωγοί είμαστε πολύ συχνά αντιμέτωποι με τη δυσκολία κατανόησης κειμένων από τους μαθητές μας.

Αναγνωστική κατανόηση αποκαλείται η διαδικασία κατασκευής νοήματος από γραπτό κείμενο, που στηρίζεται στον πολύπλοκο συντονισμό ενός αριθμού αλληλοσυνδεόμενων πηγών πληροφοριών. (Anderson, Hiebert, Scott & Wilkinson, 1985).

Όταν οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν αυτά που διαβάζουν σημαίνει ότι γίνονται ενεργοί αναγνώστες που αλληλεπιδρούν με τις πληροφορίες που μόλις έλαβαν χρησιμοποιώντας διάφορες γνωστικές στρατηγικές.

Οι δυσκολίες των παιδιών με Μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζονται σε όλο το φάσμα του τι σημαίνει "κατανοώ  αυτό που διαβάζω". Οι απαιτήσεις για υποθέσεις, ερμηνείες και αξιολόγηση των δεδομένων είναι αυξημένες και η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στην προηγούμενη γνώση και στην πρόσληψη των νέων πληροφοριών τις περισσότερες φορές δεν είναι λειτουργική.

Ένας τυπικός αναγνώστης, που κατέχει τον έλεγχο του νοήματος του κειμένου, καθώς διαβάζει, αυτό που κατορθώνει με επιτυχία, είναι να μπορεί να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει τις προσδοκίες που προκύπτουν για την εξέλιξη του νοήματος του κειμένου.

Αυτό πόσο εύκολα μπορεί να συμβεί σε παιδιά με ΜΔ;

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα αναγνωστικά λάθη, η αδύναμη μνημονική συγκράτηση, η ανεπιτυχής διαλογή σημαντικών και ασήμαντων πληροφοριών, το ανεπαρκές λεξιλόγιο αλλά και η δυσκολία στη σημασιολογική προσέγγιση των άγνωστων λέξεων οδηγούν σε μια περισσότερο επιφανειακή κατανόηση των αναγνωσμένων κειμένων.

Για αυτόν τον λόγο προκύπτει πάλι ξεκάθαρα η αναγκαιότητα τα παιδιά με ΜΔ να διδαχθούν Πώς να κατανοούν!

Μια από τις στρατηγικές είναι και η μέθοδος της πρόβλεψης περιεχομένου. Σε αυτή τη στρατηγική κατανόησης ο μαθητής με Μαθησιακές δυσκολίες μαθαίνει να "προβλέπει" από πριν τι είναι αυτό που θα διαβάσει. Έτσι εκπαιδεύεται στην επιβεβαίωση ή διάψευση αυτών των υποθέσεων και στο τέλος καταλήγει με μια πιο ολοκληρωμένη νοηματική σχέση με το περιεχόμενου του κειμένου.

 Πρόβλεψη περιεχομένου

 Η ανάγνωση σαν κυρίαρχο στόχο έχει την κατανόηση, διαφορετικά πρόκειται απλά για μια μηχανική διαδικασία αποκωδικοποίησης. Τα ήδη υπάρχοντα νοητικά σχήματα που έχει ο αναγνώστης τον βοηθούν ώστε οι νέες πληροφορίες να επεξεργάζονται με τέτοιον τρόπο που να προκύπτουν απορίες. 

Τι εννοεί με αυτό; Τι πρόκειται να συμβεί; Ποια μπορεί να είναι μια πιθανή λύση; 

Το διάγραμμα KWL (know, want, learn) είναι μια στρατηγική πρόβλεψης που διαμορφώνεται ως εξής: Τι ξέρω, τι θέλω να μάθω, τι έμαθα τελικά. Ο μαθητής μπορεί να σχεδιάσει 3 τέτοιες στήλες και όσο διαβάζει να επαληθεύει αν "έπεσε μέσα" στις προβλέψεις του. Το διάγραμμα θα το διορθώνει, εμπλουτίζει όσο διαβάζει το κείμενο.

Επίσης άλλη άσκηση πρόβλεψης μπορεί να γίνει και με έτοιμες προτάσεις από τον παιδαγωγό, όπου το παιδί απαντάει για την κάθε μια αν προβλέπει ότι θα αποδειχθεί σωστή ή λάθος. Η απάντηση επιβεβαιώνεται με την ανάγνωση του κειμένου. Με βάση αυτή τη λογική μπορούν να γίνουν αρκετές ασκήσεις επιλογής, συμπλήρωσης, διόρθωσης.


Άλλες στρατηγικές κατανόησης μπορείτε να δείτε εδώ:

Μέθοδος των αυτοερωτήσεων για καλύτερη κατανόηση του κειμένου από μαθητές με ΜΔ!


Πώς δημιουργώ συνδέσεις με την προηγούμενη γνώση του μαθητή με ΜΔ; Στρατηγική κατανόησης λεξιλογίου!Βιβλιογραφία:
Φίλιππος Βλάχος (2018) Εγκέφαλος, μάθηση και ειδική αγωγή: Σ. Τζιβινίκου (κεφ. 9)
Σουζάνα Παντελιάδου ( 2011): Μαθησιακές δυσκολίες και Εκπαιδευτική πράξη
Σουζάνα Παντελιάδου & Βασιλης Αργυρόπουλος ( 2011): Ειδική Αγωγή Από την έρευνα στη διδακτική πράξη.


Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

  • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

  • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
    • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
  • Αν είστε γονείς! 
    • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.  • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη

Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!